Praktijkinformatie

Ik bied je verschillende diensten aan waaronder consulten op tijdstippen afgestemd op je agenda, voorlichting over keuzemogelijkheden bij vraagstukken rondom vaccinaties bij kinderen en een bijzonder aanbod voor het hele gezin waarin ik héél drukke kinderen in drie stappen help naar een gelukkig, gezond en zorgeloos (gezins)leven.

Binnen mijn praktijk werk ik graag samen met je  om je gezondheid in beweging te zetten met hulp van o.a. klassieke homeopathie en Soul  retrieval. Deze twee methodes vullen elkaar heel goed aan in de dagelijkse praktijk en leveren daardoor daardoor goede èn langdurige resultaten opleveren.

De praktijk kun je vinden in de Anne Frankstraat te Waalwijk. Aan mijn woonhuis heb ik fijne praktijk aangebouwd waar ik je of je kind(eren) in alle rust en ruimte kan ontvangen. Door de centrale ligging kun je mijn praktijk goed bereiken met de auto,  fiets en openbaar vervoer.

Consulten die passen in je agenda

Consulten vinden zoveel mogelijk plaats op de tijdstippen en dagen die passen in je agenda. Oók in het weekeinde of in de avonduren kun je met mij een consult afspreken. Hierdoor hoef je nagenoeg nooit een oppas voor je kinderen te nemen of vrije uren op te nemen van je werk.

Je bent verhinderd voor een afspraak

Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat je een afspraak dient af te zeggen. Het zou fijn zijn je wanneer je dit uiterlijk 48 uur van tevoren aan te geeft via mijn praktijknummer op 0416-712450. Op deze manier kan weer iemand anders sneller terecht in mijn praktijk.

Weekeinden en feestdagen

Samen met collega's uit de regio Middenbrabant hebbben we waarnemingdienst voor de weekeinden en feestdagen opgezet. Hierdoor ben je ervan verzekerd dat je ook op zulke dagen een beroep kunt doen op kwalitatieve hoogstaande zorg door ervaren klassiek homeopaten.

Je hoeft géén beroep te doen op je eigen risico van € 385!

Een mooie bijkomstigheid is dat je bij een bezoek aan mijn praktijk, je eigen risico van € 385 volledig intact blijft! 

Je zorgverzekeraar vergoedt het consult

De meeste zorgverzekeraars vinden het belangrijk dat je op een natuurlijke manier werkt aan de gezondheid van jezelf of je kinderen. Wanneer je hebt gekozen voor een aanvullende ziektekostenverzekering, zal je ziektekostenverzekeraar je inzet in natuurlijke gezondheid (gedeeltelijk) belonen. Vraag bij je ziektekostenverzekeraar voor welke verzekering je hebt gekozen zodat je weet op welke vergoeding je kan rekenen.  Een mooie bijkomstigheid is dat je bij een bezoek aan mijn praktijk, je eigen risico van € 385 volledig intact blijft! 

Lid van Nederlandse Vereniging Klassiek Homeopaten (NVKH) en RBCZ

Jan Dingemans klassiek homeopaat, is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van klassiek Homeopaten. De NVKH is een vereniging van meer dan 600 aangesloten leden en geeft u een waarborg dat mijn praktijk aan hoge kwaliteitsnormen voldoet.

Dankzij mijn lidmaatschap bij de NVKH heb ik mij ook aangesloten bij stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg (RBCZ). Deze  een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. Zij behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

 


Je bent niet tevreden met mij ....

Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent met je verloop van je behandeling.  Ik stel het zeer op prijs wanneer je eventuele onvrede met mij bespreekt zodat we tot een passende oplossing kunnen komen.  

Komen we er samen toch niet aan uit dan kun je klacht voorleggen aan de medewerkers van Quasir. Een medewerker kan je klacht aanhoren, informatie verstrekken en bemiddelen tussen jou en Jan Dingemans klassiek homepaat. Quasir heeft een bemiddelende functie en kan geen schadevergoeding toekennen.

Lukt het niet om samen met Quasir tot een bevredigende oplossing te komen, wend je dan tot stichting Zorggeschil. Deze stichting is een erkende geschilleninstantie voor de gehele sector Zorg en Welzijn.

Close Window