In drie stappen beweging in je gezondheid

In drie stappen help ik, Jan Dingemans klassieke homeopaat,  je op een natuurlijke en zachte manier je gezondheid weer in beweging te brengen. Om je verder te helpen heb ik de beschikking over een aantal prachtige en krachtige methodes waaronder klassieke homeopathie.


Je hebt er last van dat ...

  • je gezondheid je belemmert volop van het leven te genieten
  • je niet meer weet hoe nu verder te gaan
  • de geschiedenis zich maar blijft herhalen
  • je (nog) niet uit de vicieuze cirkel kunt stappen

Je wens is om ......

  • op een natuurlijke en zachte manier aan de slag te gaan
  • een helder inzicht krijgt in datgene wat je weerhoudt om beweging naar gezondheid in te zetten
  • weer verantwoording te nemen voor je eigen geluk, gezondheid en levenspad

Natuurlijke en zachte manier

In drie stappen help ik, Jan Dingemans klassieke homeopaat,  je op een natuurlijke en zachte manier weer in contact met je zelf te komen. Je kunt dan weer verantwoording nemen voor je eigen levenspad. Hierdoor komt je gezondheid weer in beweging. Je bent dan in staat om geluk, passie en plezier te (her)vinden. .

Persoonlijk contact vind ik erg belangrijk en ik bel je graag op al je vragen een antwoord te geven. Zo kom je snel te weten of jij en ik bij elkaar passen. Hebben wij een klik, dan kunnen we meteen bespreken hoe we aan de slag gaan om je gezondheid in drie stappen in beweging te zetten.

Ja, ik wil mijn gezondheid, geluk en levenspad (her)vinden

Ik neem vandaag nog contact op


Eind 2023 iets nieuws!

Op korte termijn verandert de naam van mijn praktijk. De naam wordt: Meneer Jan, klassiek homeopaat. Deze naam sluit beter aan hoe mijn cliënten mijn aanpak beleven en waarderen. De komende jaren ga ik mij nog meer toeleggen op het helpen en begeleiden van héél drukke kinderen en de ouders. Rondom kinderen met een beeld als ADHD, ADD, Asperger of autisme vormt zich een hele kring van bemoeizorg. Meestal staat de rest van het gezin dan aan de zijkant en is er nagenoeg geen aandacht voor ouders en eventuele andere kinderen. Ook bij die ouders en/of andere kinderen dan onopgemerkt intense en langdurige problematiek ontstaan.

Waarschijnlijk heb je alles al geprobeerd om je kind te helpen waaronder aanpassing van voeding, reguliere medicatie, interventie van psychiater en/of psychologen. Eigenlijk zie je onvoldoende vooruitgang en je bent op zoek naar een oorspronkelijke, natuurlijke en holistische aanpak.

Op dit moment ontwikkelt Jan Dingemans een passend aanbod waardoor ik gezinnen met een héél druk kind kan helpen om op een natuurlijke wijze een gezond, gelukkig en zorgeloos leven te leiden. Ik heb de afgelopen jaren gemerkt dat er heel veel behoefte is om kinderen met héél druk gedrag op een natuurlijke wijze weer gezond, gelukkig en kansrijk leven te geven. Ik zie en ervaar dat mijn oorspronkelijke aanpak daadwerkelijk leidt tot positieve veranderingen in het kind en hele gezin. Mijn visie achter 'Meneer Jan, klassiek homeopaat" zal er aan bijdragen dat nog meer ouders hun weg kunnen vinden naar de praktijk.

Close Window