Iedere keer weer verwonder ik mij weer over de grote kracht die uitgaat van een homeopathische remedie. Een paar ogenschijnlijk minieme korreltjes of druppels kunnen bergen verzetten en brengen je[verder op het pad van gezondheid.

Mijn grootste inspiratie- en leerbron zijn dan ook mijn cliënten die mij keer op keer raken in het pad dat zij zijn ingeslagen naar genezing. 

Ik help je aan de hand van klassieke homeopathie om je gezondheid verder in beweging te zetten.  Klassieke homeopathie is een fijne, zachte èn natuurlijke manier om je geluk, passie en talenten te hervinden. De ervaring van cliënten die je zijn voor gegaan in de afgelopen 20 jaar, geeft aan dat zij het erg prettig vinden om in alle rust en ruimte, gezondheid te bewerkstelligen op een zeer diep en soms zelfs leven veranderend niveau.

Samen lopen we een pad waarin al je aspecten van jouw persoonlijkheid, je innerlijke zelf en vragen rondom je gezondheid aan bod komen. Al die aspecten tezamen vormen een gedetailleerd overzicht van jou als mens, een soort van persoonlijke blauwdruk. Dat overzicht geeft goed weer hoe jij reageert op allerhande situaties en maakt de samenhang inzichtelijk van al datgene wat je bezig houdt in je gezondheid. Je zult verrassend genoeg ervaren dat je alle fysieke, emotionele en mentale klachten vanuit die blauwdrukt kunt verklaren.

Jouw persoonlijke blauwdruk ga ik vervolgens vergelijken met al datgene wat in de natuur voorhanden is. Van al datgene wat we in de natuur om ons heen kunnen vinden, zijn ook zeer gedetailleerde overzichten en blauwdrukkengemaakt. Je kunt daarbij denken aan overzichten over: ijzer, koper, goud, madeliefje, esdoorn, leeuw, snoek of buizerd. De kunst is nu om het beeld van iets uit de natuur te vinden die past bij jouw persoonlijke overzicht.

Wanneer je passend beeld is gevonden, krijg je een homeopathische remedie gemaakt van dat element uit de natuur. Deze remedie zet vervolgens je gezondheid weer in beweging.

 

Korte uitleg klassieke homeopathie

Hoe ziet een homeopathisch consult eruit>

Homeopathie ook voor jou

Close Window